Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych

LO dla DorosłychLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaprasza wszystkie osoby, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków.

Zdobycie średniego wykształcenia daje możliwości dalszej nauki na kierunkach wyższych oraz stwarza szansę na zdobycie lepszej pracy. 

Rekrutacja 2015/2016

 

 

             Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sokółce

                (3-letnia szkoła zaoczna na podbudowie gimnazjum / 8-letniej szkoły podstawowej / zasadniczej szkoły zawodowej)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaprasza wszystkie osoby, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków

OPIS SZKOŁY:    
•    3-letni cykl kształcenia,
•    zajęcia w systemie zaocznym (zjazdy sobota, niedziela),
•    słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy,
•    wydawane są zaświadczenia do instytucji państwowych       
  
UKOŃCZENIE SZKOŁY ZDZ UMOŻLIWIA:
•    uzyskanie wykształcenia średniego,
•    uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
•    ukończenie szkoły pozwala kontynuować naukę na uczelni wyższej

WYMAGANE DOKUMENTY:
•    podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ,
•    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej, szkoły zawodowej,
•    trzy fotografie podpisane na odwrocie

              ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka
tel. 85-711-22-57, email:  sokolka@zdz.bialystok.pl