Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Dni wolne w Ośrodku ZDZ w Sokółce

 dzień wolny

Uprzejmie informujemy, że w dniach

01-03.05.2018 r.

(wtorek, środa, czwartek)

Ośrodek ZDZ w Sokółce będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

Bony na szkolenie- dofinansowanie do 88% wartości całego kursu!

logo bony szkolenia


Powiat Sokólski w partnerstwie z Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. reaizuje projekt pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Harmonogram zjazdów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych

zaoczne na tabliceInformujemy, że został ustalony harmonogram zjazdów w semestrze letnim roku szkolnego 2017/2018 dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego oraz słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

Szczegółowy rozkład zajęć jest do pobrania w zakładce SZKOŁA

Semestr II i IV LO Semestr VI LO Semestr II Administracja
10 -11.02.2018 r. 10 -11.02.2018 r.. 10 -11.02.2018 r.
24-25.02.2018 r. 24-25.02.2018 r. 24-25.02.2018 r.
10-11.03.2018 r. 10-11.03.2018 r. 10-11.03.2018 r.
24-25.03.2018 r. 24-25.03.2018 r. 24-25.03.2018 r.
07-08.04.2018 r. 07-08.04.2018 r. 07-08.04.2018 r.
21-22.04.2018 r. 21-22.04.2018 r. 21-22.04.2018 r.
12-13.05.2018 r. 27.04.2018 r.– rozdanie świadectw 12-13.05.2018 r.
26-27.05.2018 r.   26-27.05.2018 r.
9-10.06.2018 r.   9-10.06.2018 r.
16-17.06.2018 r.   16-17.06.2018 r.

 

Rozkład zajęć dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Rozkład zajęć LO semestr

semestr letni 2017/2018

Rozkład zajęć dla słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Rozkład zajęć Szkoły Policealnej dla Dorosłych

semestr letni 2017/2018

Egzamin kwalifikacyjny E i D

wiadectwo kwalifikacjiOśrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce informuje, że w lutym 2018 planowany jest:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i dozoru w trzech grupach:

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2. Uprawnienia cieplne Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3. Uprawnienia gazowe Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.elektryczną

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji   

Grupa I alt Dozór alt Eksploatacja
Grupa II alt Dozór alt Eksploatacja
Grupa II alt Dozór alt Eksploatacja

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  87 711 22 57

 

Egzamin zawodowy

egz zaw 274x207UWAGA!!! Słuchacze Szkoły Policealnej (Technik BHP)

Przypominamy terminy egzaminu zawodowego:

  • część praktyczna - 10  stycznia 2017 r. godz. 13:00
  • część pisemna - 11 stycznia 2017 r.  godz. 12:00

Egzamin zawodowy dotyczy kwalifikacji:

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

CZYTAJ WIĘCEJ