Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Oferta pracy: Doradca Zawodowy

PracaZatrudnimy DORADCĘ ZAWODOWEGO do pracy z osobami bezrobotnymi w Sokółce.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Znajomość narzędzi, metod aktywizacji zawodowej
  • Doświadczenie w doradztwie indywidualnym i grupowym
  • Doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i/lub wykluczonymi społecznie
  • Samodzielność, sumienność, zaangażowanie i motywacja do pracy

Oferujemy:

  • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i Listu Motywacyjnego na adres: sokolka@zdz.bialystok.pl  

 

 

Kucharz z elementami carvingu

Obecnie w Ośrodku przeprowadzane są kolejne szkolenia w ramach projektu ,,Bądź aktywny- kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia‘’. Grupa siedmiu pań uczestniczy w szkoleniu "Kucharz z elemementami carvingu ".DSCN2264

CZYTAJ WIĘCEJ

Egzamin kwalifikacyjny E i D (2)

wiadectwo kwalifikacjiOśrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce informuje, że trwają zapisy na

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i dozoru w trzech grupach:

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2. Uprawnienia cieplne Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3. Uprawnienia gazowe Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.elektryczną

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji   

Grupa I alt Dozór alt Eksploatacja
Grupa II alt Dozór alt Eksploatacja
Grupa II alt Dozór alt Eksploatacja

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  85 711 22 57

 

Zakończyliśmy kurs „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli" z projektu „Bądź aktywny”.

DSCN1718

Kurs „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zakończył się 05.08.2016r. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Panowie wykazali się ogromną determinacją nie tylko na szkoleniu, ale również w poszukiwaniu zatrudnienia i miejsc stażowych. Wszyscy aktywnie i chętnie odbywali rozmowy rekrutacyjne u pracodawców. Teraz nasi kursanci odbywają staże zawodowe i wykorzystują nowo nabyte umiejętności. Ponad połowa naszych Panów po zakończonym stażu otrzyma zatrudnienie. To jest nasz wspólny sukces :)

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy wzór legitymacji szkolnej

legitymacja szkolnaOd roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczy szkół dla dorosłych zostaje wprowadzony odrębny wzór legitymacji szkolnej (§ 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia MEN z 1 czerwca 2016 r.). Legitymacje wydane uczniom tych szkół na drukach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność tylko do 30 września 2016 r.

W związku z tym informujemy, że wymiany legitymacji słuchaczy Licem Ogólnokształcącego dla Dorosłych i słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce można dokonywać w sekretariacie szkoły od 29.08.2016r.

Bądź aktywny-szkolenia

DSCN1613

Obecnie w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sokółce przeprowadzane są szkolenia w ramach projektu „Bądź Aktywny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest wsparciem dla osób biernych zawodowo do 29 roku życia i cieszy się on dużym zainteresowaniem. Szkolenie „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli” przewiduje 130 godzin, natomiast „Spawacz metodą MAG-135” 146 godzin. Nasi słuchacze świetnie radzą sobie na wszystkich zajęciach, cieszymy się również ze stuprocentowego uczestnictwa w szkoleniu. Już na etapie zajęć teoretycznych dostrzegamy ich pełne zaangażowanie o czym świadczą wyniki wstępnych testów wiedzy teoretycznej. Każdy świetnie sobie z nimi poradził, uzyskując nawet 100% poprawnych odpowiedzi.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przedszkolaki w ZDZ w Sokółce

DSCN1520

W dniu dzisiejszym mieliśmy wyjątkowych gości. Odwiedziły nas przedszkolaki z  Przedszkola nr 1 w Sokółce. Dzieci zwiedziły pokój Pani Dyrektor, a następnie cały ośrodek ZDZ w Sokółce. Specjalnie dla nich przygotowane zostały ciekawe zajęcia, na których grupa przedszkolaków dowiedziała się, że w Ośrodku ZDZ organizowane są szkolenia oraz działa kilka szkół: Niepubliczne Gimnazjum w Sokółce, które prowadzi aktualnie rekrutację, oraz zaoczne szkoły dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcące oraz Szkołę Policealną. Siedząc w ławkach szkolnych przedszkolaki mogły poczuć się jak uczniowie. Dzieci miały okazję obejrzeć pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w szkoleniach. Największe zainteresowanie wzbudziła piła motorowa wykorzystywana przy realizacji kursów pilarza. Aby dodatkowo uatrakcyjnić naszym młodym gościom pobyt odbył się pokaz ciekawych eksperymentów - udowadniając że nauka w szkole może być fascynująca. Każdy uczestnik spotkania otrzymał imienne podziękowanie za udział w dzisiejszym spotkaniu, zakładkę do książki – „Sowa mądra głowa” oraz słodki upominek. Dziękujęmy za mile spędzony czas.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dzień próbny w Gimnazjum ZDZ w Sokółce

DSCN1147

W sobotę 18.06.2016r. w Niepublicznym Gimnazjum w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku odbył się DZIEŃ PRÓBNY dla przyszłych uczniów. Zaproponowane zajęcia miały przybliżyć przyszłym wychowankom Szkołę oraz zminimalizować stres związany ze zbliżającymi się zmianami w ich życiu. Zajęcia odbyły się zgodnie z planem lekcji na ten dzień.

Młodzież na zajęciach z chemii wykonywała ciekawe doświadczenia. Uczniowie bardzo chętnie brali aktywny udział w zajęciach i zainteresowaniem dopytywali o szczegóły. Doświadczenia były tak zaplanowane, aby zainteresować młodzież nauką chemii i rozbudzić w niej chęć zdobywania wiedzy.

Zajęcia z wychowania fizycznego były prowadzone przez trenera taekwondo Pana Tomasza Leszkowicza. Lekcja rozpoczęła się pokazem umiejętności zawodników klubu CSA Lipsk/Dąbrowa Białostocka, którzy odnoszą sukcesy na zawodach taekwondo w Polsce i na arenie międzynarodowej. Po pokazie nasi uczniowie mieli możliwość przećwiczenia podstawowych chwytów.

Podczas godziny wychowawczej odbyły się zajęcia integracyjne. Gry i zabawy były prowadzone przez uczestników kursu wychowawca wypoczynku. Panie przygotowały się do zajęć z młodzieżą rewelacyjnie. Było mnóstwo dobrej zabawy.

Dziękujemy za udział w Dniu Próbnym i czekamy z niecierpliwością kolejnego spotkania w sierpniu. Już mamy ciekawy pomysł na integrację naszych przyszłych gimnazjalistów.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Bądź aktywny - Projekt ZDZ

aktywny2Serdecznie zapraszamy osoby do 29 roku życia bierne zawodowo do wzięcia udziału w nowym projekcie realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zaodowego w Białymstoku, Ośrodek w Sokółce.

Projekt pn.  BĄDŹ AKTYWNY

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś Priorytetowa – Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 -  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

 

 

 

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ