Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Palacz kotłów centralnego ogrzewania paliwem stałym, ciekłym i gazowym

palaczZdobądź uprawnienia palacza. Ruszył nabór na kurs Palacz kotłów centralnego ogrzewania. Pierwsze zajęcia już 18.05.2015 o godzinie 15:30.

 

 

 

 

Celem szkolenia jest:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych
 • przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego z zakresu obsługi kotłów

Program szkolenia Palacz c.o. obejmuje:

 • wybrane zagadnienia z techniki cieplnej,

  wiadectwo kwalifikacji

 • paleniska rusztowe i komorowe,
 • przebieg procesu spalania przy paliwach stałych, ciekłych, gazowych,
 • budowę kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi,
 • zasady eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych,
 • AKP i automatykę,
 • Bhp i przepisy przeciwpożarowe,
 • zajęcia praktyczne.

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (grupa 2)

 

 

Czas trwania   35 godzin                                                                 Informacje  i zapisy
Termin 18-28.05.2015                                                                 Telefon 85- 711-22-57
Cena 425 zł/os (+opłata za egzamin 175zł)                                                                 Email: sokolka@zdz.bialystok
Inne materiały dydaktyczne w cenie kursu                                                                 Adres: 16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

 

Serdecznie zapraszamy!