Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Zapisy do Szkoły policealnej - Technik BHP

BHPSerdecznie zapraszamy wszystkie osoby ze średnim wykształceniem, które chcą zdobyć konkretny zawód, do rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej kształcącej w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Uzyskanie tytułu Technika BHP stwarza szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy.

Rekrutacja 2015/2016

                               

                              Szkoła policealna - Technik BHP

OPIS SZKOŁY:    
•    1,5-letni cykl kształcenia (3 semestry),
•    zajęcia w systemie zaocznym (zjazdy sobota, niedziela),
•    słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy,
•    wydawane są zaświadczenia do instytucji państwowych
•    nie jest wymagana matura 
  
UKOŃCZENIE SZKOŁY ZDZ UMOŻLIWIA:
•    uzyskanie tytułu Technika BHP po  zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (pod koniec III sem),

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

SZKOŁA BEZPŁATNA*!!! w przypadku zebrania się min. 20 słuchaczy

WYMAGANE DOKUMENTY:
•    podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ,
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (MATURA NIE JEST WYMAGANA),
•    trzy fotografie podpisane na odwrocie
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie

              ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka
tel. 85-711-22-57, email:  sokolka@zdz.bialystok.pl