Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

praktyczna nauka zawoduChcesz przyjąć lub przyjmujesz stażystów, praktykantów?

Na organizowanym przez nas kursie zdobędziesz do tego odpowiednie kwalifikacje.

18.06.2015r. (czwartek) o godzinie 16:00 rozpoczynamy zajęcia na kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

 

 

Zgodnie z Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 warunkiem przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, produkcyjnych, placówkach służby zdrowia i administracji publicznej jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Na KURSIE PEDAGOGICZNYM DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU osiągniesz odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej.

Program kursu obejmuje 80 godzin interesujących zajęć:

  1. Podstawy pedagogiki
  2. Podstawy psychologii
  3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego
  4. Praktyka metodyczna
Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Czas trwania   80 godzin                                                                 Informacje  i zapisy
Termin 16.06-17.07.2015                                                                 Telefon 85- 711-22-57
Cena 700 zł                                                                 Email: sokolka@zdz.bialystok
Inne materiały dydaktyczne w cenie kursu                                                                 Adres: 16-100 Sokółka, Grodzieńska 76