Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej

Wozki elektryczne top2Już 20 maja 2019 r.  rozpoczynamy pierwsze zajęcia!

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem".

Dodatkowo dla zainteresowanych na zakończenie kursu organizowane są egzaminy zewnętrzne UDT oraz na wymianę butli.

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje:

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczną naukę jazdy i czynności związane z wymianą butli.

Założeniem szkolenia z obsługi wózków jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem

Termin realizacji kursu na operatora wózków jezdniowych:

od 20.05.2019r.

Cena kursu obsługi wózków jezdniowych:

480,00 zł /os. - w tym oferujemy:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

Dodatkowo po zakończeniu kursu obsługi wózków z wymianą butli gazowych organizujemy:

  • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (171,94 zł),
  • egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną z wymiany butli (225,00 zł).
Czas trwania   35 godzin                                                                 Informacje  i zapisy
Termin od 20.05.2019r.                                                                 Telefon 85- 711-22-57
                                                                    Email: sokolka@zdz.bialystok
Inne materiały dydaktyczne w cenie kursu                                                                 Adres: 16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

 

Serdecznie zapraszamy!