Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO- OSOBOWYCH

DXWIG

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie

"Obsługa dźwigów towarowo- osobowych".

Dodatkowo dla zainteresowanych na zakończenie kursu organizowane są egzaminy zewnętrzne UDT

Już 12.07.2018r. rozpoczynamy  zajęcia!

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi dźwigów towarowo-osobowych:

L.p. Temat Liczba godzin
1. Wiadomości o dozorze technicznym 1
2. Budowa dźwigów wiadomości ogólne 3
3. Budowa dźwigów część mechaniczna i hydrauliczna 4
4. Budowa dźwigów część elektryczna 3
5. Obowiązki i zadania obsługującego dźwigi towarowe 4
6. Awarie i wypadki 1
7. Bhp i udzielanie pierwszej pomocy 8
9. Zajęcia praktyczne 8

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

CZAS TRWANIA KURSU OBSŁUGI DŹWIGÓW TOWAROWO- OSOBOWYCH:

32 godziny (24 godziny teoretyczne, 8 godzin praktycznych)

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU NA OPERATORA DŹWIGÓW TOWAROWO- OSOBOWYCH:

12.07.2018r.

Kurs rozpocznie sie przy minimum 6 chętnych osobach.

CENA KURSU OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH:

550,00 zł /os. - w tym oferujemy:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

DODATKOWO PO ZAKOŃCZENIU KURSU obsługi DŹWIGÓW TOWAROWO- OSOBOWYCH ORGANIZUJEMY:

  • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (152,00 zł),

 

ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!