Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Środki Ochrony Roślin

srodki ochrony roslin 

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

termin: 9 grudzień 8:00, 16 grudzień 8:00

 

CEL: Absolwent kursu, po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym uzyskuje uprawnienia do stosowania  środków ochrony roślin .

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 poz. 547) art. 25 pkt.3, osoby stosujące środki ochrony roślin są zobowiązane ukończyć szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu testowego uczestnicy otrzymają zaświadczenie uprawniające do stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,ważne przez okres 5 lat.

 

 

ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                    Serdecznie zapraszamy!