Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Środki Ochrony Roślin

srodki ochrony roslin 

Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

termin:  

01 marzec 2019r. godz. 15:00

02 marzec 2019r. godz. 8:00

03 marzec 2019r.  godz. 8:00 

 

CEL: Absolwent kursu, po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym uzyskuje uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin .

Sprzedawcy środków ochrony roślin oraz doradcy rolniczy mają obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Program szkolenia podstawowego: 

  • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych – 3 godz. 
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – 2 godz. 
  • integrowana ochrona roślin – 6 godz.
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – 4 godz.; (w tym – 2,5 godz. zajęć praktycznych) 
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – 4 godz. 
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – 5 godz. 

Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW, które jest ważne 5 lat.

 

ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                    Serdecznie zapraszamy!