Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs Obsługa podestów ruchomych

Wozki elektryczne top2

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie

"Obsługa podestów ruchomych".

Dodatkowo dla zainteresowanych na zakończenie kursu organizowane są egzaminy zewnętrzne UDT.

Kurs planowany jest w dniach 02-04.07.2018r.

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje:

L.p. Temat Liczba godzin
1. Wiadomości ogólne 2
2. Budowa części mechanicznej podestu ruchomego 4
3. Budowa części elektrycznej. Zasilanie, napęd i sterowanie 2
4. Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej 3
5. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa 2
6. Obsługa i konserwacja 3
7. Wiadomości o dozorze technicznym 1
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2
9. Zajęcia praktyczne 3

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

CZAS TRWANIA KURSU OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH:

22 godz., w tym: 19 godzin teoretycznych, 3 godziny praktyczne

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU NA OPERATORA podestów ruchomych:

02-04.07.2018r.

Kurs rozpocznie sie przy minimum 6 chętnych osobach.

CENA KURSU OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH:

550,00 zł /os. - w tym oferujemy:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

DODATKOWO PO ZAKOŃCZENIU KURSU OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH ORGANIZUJEMY:

  • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (152,00 zł),
ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!