Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bądź aktywny - Projekt ZDZ

aktywny2Serdecznie zapraszamy osoby do 29 roku życia bierne zawodowo do wzięcia udziału w nowym projekcie realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zaodowego w Białymstoku, Ośrodek w Sokółce.

Projekt pn.  BĄDŹ AKTYWNY

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś Priorytetowa – Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 -  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

 

 

 

 

 

 

 Formy wsparcia oferowane w projekcie to:

1. Doradztwo zawodowe 

2. Szkolenia zawodowe:

- „Spawacz metodą MAG” – 146 godzin

- „Kucharz z elementami carvingu” – 220 godzin

- „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli” – 130 godzin

- „Robotnik ogólnobudowlany z uprawnieniami SEP” – 120 godzin

- „Kurs dla kandydatów na księgowego” – 120 godzin

3. Trzymiesięczne płatne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatny udział w projekcie

- stypendium stażowe

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas trwania szkolenia i stażu

 

Szczegółowe informacje dostępne w Punkcie Rekrutacyjnym.

ośrodek

    Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76