Nowy wzór legitymacji szkolnej

legitymacja szkolnaOd roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczy szkół dla dorosłych zostaje wprowadzony odrębny wzór legitymacji szkolnej (§ 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia MEN z 1 czerwca 2016 r.). Legitymacje wydane uczniom tych szkół na drukach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność tylko do 30 września 2016 r.

W związku z tym informujemy, że wymiany legitymacji słuchaczy Licem Ogólnokształcącego dla Dorosłych i słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce można dokonywać w sekretariacie szkoły od 29.08.2016r.