Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Plan zajęć dla szkół zaocznych LO i Szkoły Policealnej

 

zaoczne na tablice Informuję, że już jest dostępny plan zajęć Szkół Zaocznych. W zakładce Szkoła:

(Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  INTERNET_Plan_zajec_LO_2016_2017_SEM_LETNI.xlsx

Szkoła Policealna dla Dorosłych - Technik BHP sem. II INTERNET_Plan_zajec_BHP_2016_2017_SEM_LETNI_2.xlsx )