Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

DOTACJE na START

zdjęcie Dotacje na Start mały

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają 4 poniższe warunki:

  • są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo
  • ukończyły 30 lat
  • zamieszkują subregion suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki
  • kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie)

Zapewniamy:

  • bezpłatny udział w projekcie
  • dotacje na rozpoczęcie działalności do 23 000,00 zł
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy po 1750,000 zł/m-c, a przez kolejne 6 miesięcy po 470,00 zł/ m-c
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące - indywidualne i grupowe poradnictwo w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności
  • Forum Wymiany Doświadczeń

 

Szczegółowe informacje dostępne w Punkcie Rekrutacyjnym.

ośrodek

    Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76