Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kwalifikacje na start

Kompleksowy program wsparcia dla osob niepracujących w powiatach sokólskim, białostockim i m. Białystok

 kwalifikacje na star baner


 

 

Do udziału zaprazamy osoby:

 •  bezrobotne (min. 12 miesięcy) lub bierne zawodowo
 • które ukończyły 30 lat
 • zamieszkujące powiaty: białostocki, sokólski i m. Białystok
 • które jednocześnie kwalifikuja się przynajmniej do jednej z ggrup:
  - osoby powyżej 50 roku życia
  - kobiety
  - osoby niepełnosprawne
  - osoby długotrwale bezrobote
  - osoby o niskich kwalifikacjach

Zapewniamy:

 • Bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia stazowe - 1281,16 zł brutto miesięcznie
 • stypendia szkoleniowe - 6,64 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnitwa w szkoleniu zawodowym
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • ubrania robocze na staż
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas szkoleń i staży

 

Nie zwlekaj, zapisz się do projektu! Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja trwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej ilości osób.

Szczegółowe informacje dostępne w Punkcie Rekrutacyjnym.

 ośrodek

Telefon: 85 711-22-57

Email: sokolka@zdz.bialystok.pl

Adres: 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76