Dofinansowanie usług rozwojowych w Województwie podlaskim

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania
usług rozwojowych w województwie podlaskim -
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ogłosił nabór na dofinansowanie usług rozwojowych

podmiotow

1. Kogo dotyczy nabór?

Nabór dotyczy:

  • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników

Możliwe poziomy dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
  • do 5 000 PLN
  • do 80% kosztów usługi rozwojowej
  • na osobę do 10 000 PLN
  • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

2. Na co można uzysać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (np. usługi szkoleniowe i  doradcze) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce oferuje szeroki zakres szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych. Staramy się wciąż poszerzeać swoją ofertę.

Zatem jeśli interesują Państwa inne szkolenia, poza tymi, które już są zamieszczone, zapraszamy do kontaktu. Opracujemy ofertę dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb szkoleniowych:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 22 57

email: sokolka@zdz.bialystok.pl

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 12.03.2018 r. od godz. 7:30 do 30.03.2018 r. do godz. 15:30.
Więcej informacji: http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/6649643-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-1-2018-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych