Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Terapia ręki I i II stopnia, wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami w zakresie motoryki małej

art 1209519 1920

 Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych, w tym:

 1. Część teoretyczna (10 h lekcyjnych)
 2. Część praktyczna (10h lekcyjnych)

Termin szkolenia:

11 luty 2019  (poniedziałek) godz. 16:00-19:05 (4 h lekcyjne)

13 luty 2019 (środa)  godz. 16:00-19:05 (4 h lekcyjne)

18 luty 2019 (poniedziałek) godz.  16:00-19:05 (4 h lekcyjne)

19 luty 2019 (wtorek) godz. 16:00-19:05 (4 h lekcyjne)

20 luty 2019 (środa) godz. 16:00-19:05 (4 h lekcyjne)

Miejsce:  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

Adresaci szkolenia:  nauczyciele, rehabilitanci, logopedzi, fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, terapeuci zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym

Program kursu:

 1. Cele terapii ręki
 2. Obszary pracy w terapii ręki
 3. Mózgowe mechanizmy związane z terapią ręki
 4. Anatomia ręki i jej wpływ na funkcjonowanie kończyny górnej
 5. Etapy rozwoju motoryki dużej i małej, w tym: prawidłowości i zaburzenia
 6. Czynniki wspierające prawidłową pracę ręki podczas pisania oraz czynniki zaburzając
 7. Etapy prowadzenia zajęć z terapii ręki, ich cele oraz możliwe ćwiczenia
 8. Tworzenie programów terapeutycznych z zakresu terapii ręki
 9. Kompetencje trenerskie i terapeutyczne terapeuty ręki dzieci i młodzieży
 10. Planowanie zajęć indywidualnych i grupowych
 11. Prowadzenie zajęć z terapii ręki w formie indywidualnej i grupowej

12.Różnorodne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne w terapii ręki

13.Wykorzystanie tworzyw bezkształtnych w terapii ręki

Cena: 200zł

Po zakończeniu kursu absolwent otrzyma  zaświadczenie o ukończeniu kursu „terapia ręki I i II stopnia” zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632) oraz certyfikat.


Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami: