Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Diagnostyka i terapia autyzmu

autism 3650193 1280

Zapraszamy nauczycieli, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju, osoby pracujące z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym oraz wszystkie osby zainteresowane tematem diagnostyki i terapiii autyzmu na kurs Diagnostyka i terapia autyzmu.

 Czas trwania:  20h lekcyjnych, w tym:

 1. Część teoretyczna (20 h lekcyjnych)

Termin szkolenia:

25 luty 2019  (poniedziałek) godz. 16:00-19:05 (4h  lekcyjne)       

27 luty 2019 (środa) godz.16:00-19:05 (4h  lekcyjne)                     

1 marzec 2019 (piątek) godz.16:00-19:05 (4h  lekcyjne)                 

4 marzec 2019 (poniedziałek) godz.16:00-19:05 (4h  lekcyjne)      

7 marzec 2019 (czwartek) godz. 16:00-19:05 (4h  lekcyjne)           

Miejsce:  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76

Program kursu:

 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
 2. Rozwój dziecka
 3. Diagnoza autyzmu
 4. Terapia dzieci z autyzmem
 5. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
 6. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych- metody pracy
 7. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem autystycznym
 8. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z autyzmem na poszczególnych etapach kształcenia
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 10. Komunikacja alternatywna i wspomagająca

 Cena: 200zł

Po zakończeniu kursu absolwent otrzyma  zaświadczenie o ukończeniu kursu „Diagnostyka i terapia autryzmu” zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1632) oraz certyfikat.


 Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami: