Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa żurawi przenośnych (HDS)

hds1
Już w maju 2019r. rozpoczynamy pierwsze zajęcia!

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa żurawi przenośnych (HDS)".

Po pozytywnie zdanym egzaminie operator otrzymuje zaświadczenia kwalifikacyjne kat UDT - IIŻ uprawniające do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych.

Podczas kursu na HDS uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • dozoru technicznego,
 • podstawowe wiadomości o żurawiach HDS,
 • podziału na typy: przeładunkowe, samojezdne, przewoźne itp.,
 • maszynoznawstwa specjalistycznego - budowy żurawi,
 • eksploatacji dźwigów, obowiązków operatorów żurawi,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • praktyka na żurawiu HDS - dźwigu samochodowym.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora ŻURAWI PRZENOŚNYCH:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Czas trwania kursu obsługi ŻURAWI PRZENOŚNYCH:

50 godz., w tym: 10 godz praktycznej obsługi żurawi przenośnych

Termin realizacji kursu na operatora ŻURAWI PRZENOŚNYCH:

maj - czerwiec 2019 r.

Cena kursu obsługi ŻURAWI PRZENOŚNYCH:

700,00 zł /os. - w tym oferujemy:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

Dodatkowo po zakończeniu kursu obsługi wózków z wymianą butli gazowych organizujemy:

 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (171,94 zł),
Czas trwania   35 godzin                                                                 Informacje  i zapisy
Termin maj - czerwiec 2019r.                                                                 Telefon 85- 711-22-57
                                                                    Email: sokolka@zdz.bialystok
Inne materiały dydaktyczne w cenie kursu                                                                 Adres: 16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

Serdecznie zapraszamy!