Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Egzaminy kwalifikacyjne - E i D (2)

wiadectwo kwalifikacji

Egzaminy kwalifikacyjne

w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

1. Uprawnienia elektryczne
2. Uprawnienia cieplne
3. Uprawnienia gazowe

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce informuje, że 19 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 16:15 w Ośrodku ZDZ w Sokółce przy ul. Grodzieńskiej 76 jest planowany:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające

               i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia

              energetyczne.

Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące

              i zużywające paliwa gazowe.

 

Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

  • wypełniony wniosek,
  • dowód wniesionej opłaty (koszt: 225,00 zł/wniosek),
  • dowód osobisty,
  • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka.

 

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji   

Grupa I     alteksploatacja_gr1.docx dozór_gr_1.docx
Grupa II eksploatacja_gr_2.docx dozór_gr_2.docx
Grupa II eksploatacja_gr_3.docx altdozór_gr_3.docx

 

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

 

ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!