Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym

maxresdefault     

W dniach 06.06.2019r. - 19.06.2019r. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku organizuje kurs pn. Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym

Kurs trwa 8h lekcyjnych i  kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną nr 379 działająca
przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie
z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.,
w zakresie eksploatacj
Urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących
i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3).

PROGRAM SZKOLENIA:

Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli - 2 h
Wymiana butli wykonana przez instruktora - 0,5 h
Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia - 0,5 h
Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia - 4 h
Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonywanej przez uczestnika szkolenia.  - 1h

więcej informacji:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce
Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 22 57
email: sokolka@zdz.bialystok.pl
k.michalowska@zdz.bialystok.pl
email: www.zdz.bialystok.pl