Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa żurawi przenośnych (HDS) - kurs we wrześniu 2019

hds1
Już we wrześniu  2019r. rozpoczynamy pierwsze zajęcia!

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa żurawi przenośnych (HDS)".

Po pozytywnie zdanym egzaminie operator otrzymuje zaświadczenia kwalifikacyjne kat UDT - IIŻ uprawniające do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych.

Podczas kursu na HDS uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • dozoru technicznego,
 • podstawowe wiadomości o żurawiach HDS,
 • podziału na typy: przeładunkowe, samojezdne, przewoźne itp.,
 • maszynoznawstwa specjalistycznego - budowy żurawi,
 • eksploatacji dźwigów, obowiązków operatorów żurawi,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • praktyka na żurawiu HDS - dźwigu samochodowym.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora ŻURAWI PRZENOŚNYCH:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Czas trwania kursu obsługi ŻURAWI PRZENOŚNYCH:

35 godz., w tym: 10 godz praktycznej obsługi żurawi przenośnych

Termin realizacji kursu na operatora ŻURAWI PRZENOŚNYCH:

maj - czerwiec 2019 r.

Cena kursu obsługi ŻURAWI PRZENOŚNYCH:

1200,00 zł /os. - w tym oferujemy:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • badania
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (171,94 zł),
Czas trwania   35 godzin                                                                 Informacje  i zapisy
Termin wrzesień- październik 2019r.                                                                 Telefon 85- 711-22-57
                                                                    Email: sokolka@zdz.bialystok
Inne materiały dydaktyczne w cenie kursu                                                                 Adres: 16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

Serdecznie zapraszamy!