Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoła Policealna

 BHPTRTA

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby ze średnim wykształceniem, które chcą zdobyć konkretny zawód, do rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Sokółce.

Uzyskanie tytułu Technika stwarza szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy.

Rekrutacja 2017/2018

 
 

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (1,5-letni cykl kształcenia - 3 semestry)
 • TECHNIK ADMINISTRACJI – NOWOŚĆ! (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)
 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ! (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)
 
OPIS SZKOŁY:    
 • zajęcia w systemie zaocznym (zjazdy sobota, niedziela),
 • słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy,
 • wydawane są zaświadczenia do instytucji państwowych,
 • nie jest wymagana matura.  
 
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 
Ukończenie szkoły ZDZ umożliwia:
 • uzyskanie tytułu Technika BHP po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (pod koniec III sem),

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

 
TECHNIKA ADMINISTRACJI -  NOWOŚĆ!
 
Ukończenie szkoły ZDZ umożliwia:
 • uzyskanie tytułu Technika Administracji po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (pod koniec IV sem.)

Technik Administracji może pracować m.in. w:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie),
 • urzędach administracji państwowej(urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy miast i gmin, ZUS, KRUS, Państwowa Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy  itp.)
 • biurach stowarzyszeń i fundacji,
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw oraz instytucji,
 • agencjach celnych, składach celnych,
 • urzędach celnych i skarbowych,
 • działach kadr firm i przedsiębiorstw,
 • a także  innych firmach prywatnych oraz państwowych.
 
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - NOWOŚĆ!
 
Ukończenie szkoły ZDZ umożliwia:
 • uzyskanie tytułu Technika Rachunkowości po zdaniu egzaminów potwierdzającego kwalifikacje (I część - pod koniec II sem., II część – pod koniec IV sem.),

Technik Rachunkowości może pracować m.in. w:

 • działach księgowości (działach finansowych) wszystkich podmiotów gospodarczych,
 • zakładach budżetowych,
 • bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • urzędach skarbowych,
 • urzędach administracji samorządowej i centralnej,
 • jak również w innych placówkach.


Czesne TYLKO 50 zł/m-c.

 
WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKOŁY POLICEALNEJ:
 • podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (MATURA NIE JEST WYMAGANA),
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!
Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2017 r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoł
 
ośrodek

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                    Serdecznie zapraszamy!

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek