Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sokółce

 
(3-letnia szkoła zaoczna na podbudowie gimnazjum / 8-letniej szkoły podstawowej / zasadniczej szkoły zawodowej)
 

LO dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaprasza wszystkie osoby, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków

OPIS SZKOŁY:    
•    3-letni cykl kształcenia,
•    zajęcia w systemie zaocznym (zjazdy sobota, niedziela),
•    słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy,
•    wydawane są zaświadczenia do instytucji państwowych       
  
UKOŃCZENIE SZKOŁY ZDZ UMOŻLIWIA:
•    uzyskanie wykształcenia średniego,
•    uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
•    ukończenie szkoły pozwala kontynuować naukę na uczelni wyższej

WYMAGANE DOKUMENTY:
•    podanie o przyjęcie do szkoły PODANIE,
•    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej, szkoły zawodowej,
•    trzy fotografie podpisane na odwrocie

                   
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!
Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2017 r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoł

ośrodek

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                    Serdecznie zapraszamy!