Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs obsługi wózków jezdniowych - maj 2024

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

                                                                wózki maj

 

Nauczysz się

Biorąc udział w kursie nauczysz się jak bezpiecznie poruszać obsługiwać wózkek jezdniowy oraz zostaniesz przygotowany do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskania uprawnienień w zakresie obsługi wózków jezdniowych, a także do egzaminu na wymianę butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - 2.20/00009/2004


Program szkolenia

1️⃣ Bezpieczeństwo i higiena pracy
2️⃣ Wiadomości o dozorze technicznym
3️⃣ Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych
4️⃣ Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
5️⃣ Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
6️⃣ Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
7️⃣ Budowa układu jezdnego wózka
8️⃣ Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
9️⃣ Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
🔟 Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
1️⃣1️⃣ Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
1️⃣2️⃣ Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
1️⃣3️⃣ Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych
1️⃣4️⃣ Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
1️⃣5️⃣ Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
1️⃣6️⃣ Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

✅ ma ukończone 18 lat;

✅ stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy na stanowisku związanym z obsługą wózków jezdniowych;

✅ jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Instruktor jazdy praktycznej na wózku: wieloletnie doświadczenie dotyczące zrówno obsługi, jak i konserwacji wózków.

Zapewniamy

Sprzęt do praktycznej nauki, materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 35h

📚 Zajęcia teoretyczne: 25h (Zajęcia teoretyczne do zrealizowania w spotkaniach online)

🚛 Zajęcia praktyczne: 10h (zajęcia praktyczne z obsłgi wózków 10h: Ośrodek ZDZ)

📅 Data rozpoczęcia: 6 maj 2024r.
⏰ Godzina: 08:00
📍 Lokalizacja: Sokółka, ul. Grodzieńska 76

Cena

Cena kursu: 600zł/ osobę

Cena egzaminu UDT: 268,33 zł /osobę

+ badania lekarskie

Koszt szkolenia obejmuje:

✅ zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,

✅ profesjonalną kadrę dydaktyczną

✅ materiały dydaktyczne,

✅ egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dający uprawnienia do obsługi wózków ,

Kontakt

📞 Katarzyna Michałowska,📞 tel. 85 711 22 57,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

Życzenia

wielkanoc2024

Szanowni Współpracownicy, Nauczyciele, Wykładowcy, Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Kursanci,

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech ta radosna i pełna nadziei uroczystość przyniesie do Waszych serc wiele radości, pokoju i wzajemnej życzliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w marciu 2024r.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

      BHPmarzec2024

 

Nauczysz się

Celem szkolenia jest uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy. Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach kierowniczych.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy dotyczącymi bhp, oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie zawiera wytyczne do sposobów organizacji szkolenia wstępnego stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

Program szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

  c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

  d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracownikówdentyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi
  dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka
  związanego z tymi zagrożeniami 3
 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w
  monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 3. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie
  przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania
  pierwszej pomocy w razie wypadku
 6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego, teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 16h

Zajęcia teoretyczne: 16h

Termin szkolenia: 25 marzec - 26 marzec 2024r. g. 9:00

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: 180zł/osobę.

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne

Kontakt

Katarzyna Michałowska, tel. tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, k.michalowska@zdz.bialystok.pl

Seminarium przygotowujące do egzaminu - Palacz Kotłów Centralnego Ogrzewania

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

Seminarium przygotowujące do egzaminu - Palacz Kotłów Centralnego Ogrzewania

                                                                 seminarium

Obraz wykorzysatny w infografice jest autorstwa pvproductions na Freepik

Nauczysz się

Biorąc udział w Seminarium przygotujesz się do egzaminu kwalifikacyjnego na obsługę kotłów CO

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - 2.20/00009/2004

Program szkolenia

1️⃣ Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej - Poznaj tajniki efektywnego działania kotłów i ich optymalnej eksploatacji.
2️⃣ Eksploatacja urządzeń energetycznych - Zdobądź wiedzę praktyczną dotyczącą obsługi urządzeń, abyś mógł śmiało sprostać różnorodnym sytuacjom.
3️⃣ Bezpieczeństwo i higiena pracy - Dowiedz się, jak dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy z urządzeniami energetycznymi.
4️⃣ Przepisy o dozorze oraz inne przepisy z tym związane - Zyskaj pełne zrozumienie istotnych przepisów, które regulują branżę.

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • ma ukończone 18 lat;
 • stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy na stanowisku związanym z obsługą kotłow centralnego ogrzewania;
 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

 materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 6h

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Termin kursu: 28.02.2024r.

Cena

774zł, w tym: 350zł/ os kurs + 424zł/os za egzamin

Koszt szkolenia obejmuje:

 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne
 • egzamin przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną

Kontakt

Katarzyna Magdalena Paszko, tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych w styczniu 2024r.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

                                                                 bhp robotncize styczeń 2024

 

Nauczysz się

Celem kursu jest poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. Zapoznanie się z  zasadami określania ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

Program szkolenia

 • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego, teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 8h

Zajęcia teoretyczne: 8h

Termin szkolenia: 8 stycznia 2023r. godz.9:00

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: 65zł/osobę.

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne

Kontakt

Katarzyna Michałowska, tel. tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl