Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

kfs logo

 

PRACODAWCO!

Ubiegaj się o przyznanie środków

z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 

 

 

CO TO JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI Z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 

JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE?

Forma wsparcia w ramach KFS:

  • Określenie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • Kursy,
  • Studia podyplomowe,
  • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

JAK OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Należy złożyć we właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

JESTEŚMY PO TO, ABY CI POMÓC!

Jeśli zdecydujesz się zrealizować u nas kursy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomożemy Tobie wypełnić wniosek o dofinansowanie i przygotujemy komplet wymaganych dokumentów.

 

 

ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                    Serdecznie zapraszamy!