Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

KURS KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

kierownik wycieczek

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Zapraszamy do zdobycia uprawnień kierownika

wycieczek szkolnych.

 

Kurs odbędzie się 23 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00

 

KURS KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Zdobądź uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych

Gdy ukończysz już ten kurs:

  • będziesz posiadać formalne uprawnienia w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek
  • będziesz posiadać wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek z dziećmi i młodzieżą szkolną odbywających się w okresie roku szkolnego jak i w okresie wolnym od zajęć szkolnych,
  • będziesz znać typowe umowy obowiązujące przy rozliczeniach z innymi podmiotami zajmującymi się organizacją turystyki dla dzieci i młodzieży (biura turystyczne, przewoźnicy) oraz będziesz umiał samemu sporządzać takie umowy,
  • będziesz umieć poprawnie sporządzić programy w/w form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi (Karta Wycieczki)
  • będziesz umieć przygotować dokumentację oraz rozliczenia finansowe.

Czas trwania: 10h

Cena: 150 zł

Termin rozpoczęcia: 23 sierpień 2017 r. godz. 9:00

 

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami:

ośrodek

  Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                    

   Serdecznie zapraszamy!