Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bony na szkolenie- dofinansowanie do 88% wartości całego kursu!

logo bony szkolenia


Powiat Sokólski w partnerstwie z Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. reaizuje projekt pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
 

Już w lutym 2019r. będzie wznowiona rekrutacja 

kto moze

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe zamieszkałe na obszarze subregionu białostockiego, województwa podlaskiego tj:

 • Miasta Białystok
 • Powiatu Białostockiego (gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady)
 • Powiatu Sokólskiego (gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo
 • Status na rynku pracy:
  • Osoby pracujące
  • Bierne zawodowo
  • Bezrobotne
  • Uczące się lub studiujące
  • Prowadzące działalność gospodarczą

  na co może
W ramach ww. projektu realizowane będą Bony szkoleniowe do wysokości:
 • maksymalnie 9 tysięcy
  złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tysięcy złotych dofinansowania), do wyboru spośród:
1. szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
2. szkolenia i kursy w zakresie języków obcych
 • maksymalnie 15 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kursy do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania) do wykorzystania na:
1. kwalifikacyjne kursy zawodowe
2. kursy umiejętności zawodowych

Maksymalne dofinansowanie do 88% wartości kształcenia!

Gdzie znaleźć szkolenia wwwwdfinansowywane w ramach w/w projektu?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oferuje w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) szeroki wachlarz szkoleń językowych oraz kursów umiejętności zawodowych, które mogą być dofinansowane ze środków projektu.

Jak wyszukać szkolenia w BUR oferowane przez Ośrodek ZDZ w Sokółce?

wejdź na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/   SZKOLENIA OFEROWANE PRZEZ OKZ SOKÓŁKA W BUR

 1.  Odszukaj zakładkę: Wyszukaj szkolenie lub doradztwo
 2. Następnie: Wyszukiwanie zaawansowane i w rubryce miejscowość: wpisujemy Sokółka

Najważniejsze informacje dla mieszkańców naszego powiatu zainteresowanych szkoleniami

znajdziesz na stronACH:

http://sokolka-powiat.pl/2018/02/19/zintegrowany-program-rozwoju-systemu-ksztalcenia-ustawicznego-zorientowanego-jakosc-potrzeby-regionalnej-gospodarki/

http://bonynaszkolenia.pl

 Informacje zaczerpnięte ze strony http://bonynaszkolenia.pl