Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

BONY NA SZKOLENIA - 85% dofinansowania do szkoleń

bony

Uzyskaj dofinansowanie do 85% na szkolenia zawodowe, językowe i informatyczne!

Nabór wniosków na kursy z dofinansowaniem już od 02.02.2021!

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 r. na terenie: Miasta Białystok, Powiatu Białostockiego, Powiatu Sokólskiego.

 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego. 
 • Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%
 • Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 RPO to max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

1. rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
2. rejestracja i wysłanie zgłoszenia na Portalu Kariery www.bonynaszkolenia.pl
 
Harmonogram konkursów:
Konkurs nr 1
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.
Termin: 02.02.2021r.
Godz. 8:00
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys.zł/os.
 

SPRAWDŹ OFERTĘ KURSÓW Z DOFINANSOWANIEM

W Ośrodku ZDZ w SOKÓŁCE można zrealizować kursy z następujących form kształcenia:

Poddziałania 3.2.1

Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)

 • Obsługa programu MS Excel z egzaminem ECDL
 • Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL BASE
 • Język angielski indywidualnie / grupowo z egzaminem TOEIC
 • Język niemiecki z egzaminem WIDAF Basic
 • Język rosyjski
 • i wiele innych

Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”

Kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i zdobyciem uprawnień zawodowych:


 • Obsługa wózków jezdniowych z egzaminem UDT i na wymianę butli gazowej
 • Obsługa żurawi przenośnych HDS z egzaminem UDT
 • Elektryk z uprawnieniami do 1 kV
 • Kucharz - kurs czeladniczy
 • i wiele innych

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje szkolenia dofinansowane w 85% w ramach projektów:

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”
nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20  oraz 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”
nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje.

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce