Egzamin kwalifikacyjny w ZDZ Sokółka 24.01.2022

 

wiadectwo kwalifikacji

Egzaminy kwalifikacyjne

w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

1. Uprawnienia elektryczne
2. Uprawnienia cieplne
3. Uprawnienia gazowe

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce informuje, że 24 STYCZNIA 2022r. od godziny 16:00 Ośrodek ZDZ w Sokółce przy ul. Grodzieńskiej 76 oranizuje:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające

               i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia

              energetyczne.

Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące

              i zużywające paliwa gazowe.

 Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

  • wypełniony wniosek,
  • dowód wniesionej opłaty (koszt: 301,10+VAT zł/wniosek),
  • dowód osobisty,
  • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka.

 Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji do pobrania:  

Grupy Dozór Eksploatacja
Grupa I rtfdozór_gr_1_NEW.rtf rtfeksploatacja_gr_1_NEW.rtf
Grupa II docDozór docEksploatacja
Grupa III docDozór docEksploatacja

   
     
     

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Na życzenie klienta, przy większej ilości osób egzaminowanych, możliwe jest przeprowadzenie egzaminów w siedzibie Firmy zlecającej.

Informujemy, że świadectwa kwalifikacyjne wydawane w terminie od 21 czerwca 2003r. do 3 maja 2005r. jako uprawniania bezterminowe, zachowują ważność do dnia 3 maja 2010r., zgodnie z artykułem 16 (Dz. U. Nr 62 poz.552) z dnia 4 marca 2005r.

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

 

ośrodek

  Informacje i zapisy

   Telefon:  857112257

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!