Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych w ZDZ Sokółka

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

                                                                 kurs obsługa wózków widłowych ZDZ Soklółka

 

Nauczysz się

Biorąc udział w kursie nauczysz się jak bezpiecznie poruszać obsługiwać wózkek jezdniowy oraz zostaniesz przygotowany do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskania uprawnienień w zakresie obsługi wózków jezdniowych, a także do egzaminu na wymianę butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - 2.20/00009/2004

Program szkolenia

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych
 • Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
 • Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
 • Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
 • Budowa układu jezdnego wózka
 • Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
 • Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
 • Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 • Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
 • Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
 • Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych
 • Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
 • Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 • Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • ma ukończone 18 lat;
 • stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy na stanowisku związanym z obsługą wózków jezdniowych;
 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Instruktor jazdy praktycznej na wózku: wieloletnie doświadczenie dotyczące zrówno obsługi, jak i konserwacji wózków.

Zapewniamy

Sprzęt do praktycznej nauki, materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 35h

Zajęcia teoretyczne: 25h (Zajęcia teoretyczne do zrealizowania w spotkaniach online)

Zajęcia praktyczne: 10h (zajęcia praktyczne z obsłgi wózków 10h: Ośrodek ZDZ)

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Termin kursu: rozpoczęcie kursu 17 STYCZNIA 2022R.

Cena

Cena kursu do ustalenia.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • badania lekarskie,
 • psychotesty,
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dający uprawnienia do obsługi wózków ,
 • egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną dający uprawnienia na wymianę butli w wózkach zasilanych gazem.

Kontakt

Katarzyna Magdalena Paszko, tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl