Dotacja na założenie działalności gospodarczej w 2022 roku w 7 prostych krokach

Dotacje1

Dotacja na założenie działalności gospodarczej w 2022 roku w 7 prostych krokach

Krok 1. Sprawdź, czy się kwalifikujesz

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby, które spełniają łącznie warunki:

• są osobami biernymi zawodowo
• zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
• są osobami w wieku 18-29 lat,
• są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (umowa o pracę, umowa zlecenie na co najmniej miesiąc)
• zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski.

Krok 2. Zobacz, ile możesz zyskać

• Jednorazowe bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 PLN.
• Półroczne wsparcie pomostowe - 2600zł/miesiąc x 6 miesięcy = 15 600 zł
• Stypendium szkoleniowe – 12,50zł/h

Krok 3. Poznaj warunki przyznania dotacji
• Złożenie formularza zgłoszeniowego w Punkcie Rekrutacyjno – Konsultacyjnym:
   Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce, ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka, (85) 711-22-57, sokolka@zdz.bialystok.pl 
• Uczestnictwo we wsparciu szkoleniowym – przewidziane stypendium szkoleniowe 12,50zł/h uczestnictwa
• Złożenie i pozytywna weryfikacja biznesplanu

Krok 4. Zobacz, na co możesz wydać pieniądze
Za dofinansowanie możesz:
• kupić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności,
• zakupić oprogramowanie,
• zareklamować się (w tym zrobić stronę www)
• kupić towar handlowy
• skorzystać z płatnej pomocy prawnej lub konsultacji
• Podczas rozliczania udzielonego dofinansowania, a także podczas kontroli nie są weryfikowane dokumenty księgowe dotyczące wydatków wskazanych w biznesplanie

Wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć na:
• składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.),
• wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.),
• koszty wynajmu pomieszczeń,
• koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej).

Krok 5. Zapoznaj się z kartą oceny biznesplanu

Oceniane będą następujące elementy:
• Pomysł na Biznes; Analiza Marketingowa
• Opis produktu
• Klienci i charakterystyka rynku
• Dystrybucja i promocja
• Główni konkurenci
• Strategia konkurencji
• Potencjał Wnioskodawcy – max 15 pkt. minimum punktowe
• posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu
• Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu
• Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia
• Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno - finansowym
• Wykonalność ekonomiczno - finansowa
• Prognoza finansowa
• Operacyjność i kompletność
• Przejrzystość, prostota, zrozumiałość
• Całościowość opisu przedsięwzięcia

Krok 6. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

• Pobierz i uzupełnij formularz POBIERZ TUTAJ

Dokumenty, które należy złożyć to:


• Formularz rekrutacyjny
• kopia orzeczenia o niepełnosprawności – składają osoby, które w formularzu rekrutacyjnym zaznaczyły, że są niepełnosprawne;
• zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS o statusie osoby wystawione nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie;
• oświadczenie uczestnika projektu potwierdzające status osoby biernej;
• kopia dokumentów potwierdzających niskie kwalifikacje np. świadectwo ostatniej ukończonej szkoły – składają osoby, które w formularzu rekrutacyjnym zaznaczyły wykształcenie wpisujące się w niskie kwalifikacje.
• Kopia umowy o pracę lub innego dokumentu z którego wynika fakt utraty zatrudnienia po 01.03.2020.

Krok 7. Złóż dokumenty w Punkcie Rekrutacyjno – Konsultacyjnym:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce
ul. Grodzieńska 76
16-100 Sokółka,
(85) 711-22-57, sokolka@zdz.bialystok.pl