Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w ZDZ Sokółka

Ośrodek Kształcenia Zwodowego w Sokółce zaprasza na szkolenie:

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

                                                                 teach

 

Nauczysz się

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Program szkolenia

Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz umiejętności dydaktyczne:

  1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – łącznie 5 godz.;
  2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się – łącznie 8 godz.;
  3. Metodyka praktycznej nauki zawodu – łącznie 27 godz.;
  4. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (czyli praktyki metodyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy). 

Grupa docelowa

Kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) w wymiarze 40 godzin (plus praktyki metodyczne w wymiarze 8 godzin) jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych (uczniów szkół rolniczych). Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktaże, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. 

Kurs będzie realizowany w niewielkiiej grupie i ograniczony do takiej liczby słuchaczy, która zapewnia realizację zajęć przy zachowaniu określonych prawnie ograniczeń epidemiologicznych zapewniających bezpieczeństwo słuchaczom kursu.

Prowadzący

Wykładowcy: posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 48h

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową. Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 6 osób.

Treść kursu oraz wystawiane zaświadczenie opracowano na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).
Program kursu został zatwierdzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Termin kursu przewidzianyt jest na maj 2021r.

Cena

Koszt kursu: do uzgodnienia, w zależności od ilości osób

Koszt obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • egzamin na zakończenie kursu,

Kontakt

Beata Maliszewska, tel. 857112257, 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl