Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja

  OFERTA EDUKACYJNA W ROKU szkolnyM 2021/2022

                                     

LO dla Dorosłych BHPTRTA
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dzienne

  

             Liceum Ogólnokształcące w Sokółce

             Jeżeli od szkoły oczekujesz czegoś więcej – ZAPRASZAMY!

Opis szkoły:

  • Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa,
  • 4-letni cykl kształcenia,
  • Forma dzienna,
  • Uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
  • Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty.

Zapewniamy:

  • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,
  • Nowoczesne sale wykładowe,
  • Indywidualne podejście do każdego ucznia,
  • DARMOWE kursy po ukończeniu 2 i 3 klasy,
  • Comiesięczne stypendium Prezesa ZDZ w Białymstoku za wysokie wyniki w nauce,
  • Szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych dopasowanych do zainteresowań uczniów,
  • Przyjazną atmosferę.

Szkoła BEZPŁATNA!

pobierz podanie do Liceum dziennego

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
Uczniowie otrzymują legitymacje upoważniające do zniżek na przejazdy.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły:
Liceum Ogólnokształcące w Sokółce ZDZ w Białymstoku
Ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka
Tel. 85-711-22-57, email: sokolka@zdz.bialystok.pl
www.sokolka.zdz.bialystok.pl

 

          Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sokółce

 Jeżeli od szkoły oczekujesz czegoś więcej – ZAPRASZAMY!

Opis szkoły:

  • podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa,
  • 4-letni cykl kształcenia.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • 18 lat,
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Zapewniamy:

  • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,
  • Nowoczesne sale wykładowe,
  • Przyjazną atmosfera,
  • Zajęcia w systemie zaocznym (zjazdy w sobotę i niedzielę),
  • Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

pobierz podanie do Liceum dla Dorosłych

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
Uczniowie otrzymują legitymacje upoważniające do zniżek na przejazdy.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły:
Liceum Ogólnokształcące w Sokółce ZDZ w Białymstoku
Ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka
Tel. 85-711-22-57, email: sokolka@zdz.bialystok.pl
www.sokolka.zdz.bialystok.pl

 Dokumenty należy składać w sekretariacie szkół

ośrodek

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                    Serdecznie zapraszamy!

Znajdź Szkołę lub ośrodek