Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja

  OFERTA EDUKACYJNA W ROKU szkolnyM 2023/2024

                                   

 

          Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sokółce

 Jeżeli od szkoły oczekujesz czegoś więcej – ZAPRASZAMY!

Opis szkoły:

  • podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa,
  • 4-letni cykl kształcenia.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • 18 lat,
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Zapewniamy:

  • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,
  • Nowoczesne sale wykładowe,
  • Przyjazną atmosfera,
  • Zajęcia w systemie zaocznym (zjazdy w sobotę i niedzielę),
  • Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

pobierz podanie do Liceum dla Dorosłych

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
Uczniowie otrzymują legitymacje upoważniające do zniżek na przejazdy.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły:
Liceum Ogólnokształcące w Sokółce ZDZ w Białymstoku
Ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka
Tel. 85-711-22-57, email: sokolka@zdz.bialystok.pl
www.sokolka.zdz.bialystok.pl

 Dokumenty należy składać w sekretariacie szkół

ośrodek

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                    Serdecznie zapraszamy!

Znajdź Szkołę lub ośrodek