Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs Instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja

elektryk 

Zajmujesz się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych?

Zapraszamy na kurs, po którym zdobędziesz uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 rozpoczynamy kurs Instalacje elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV

 

Celem szkolenia jest teoretyczne przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.


Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze sieci elektroenergetycznych.

Program kursu obejmuje:
1. Budowa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych    
2. Montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
3, Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
4. Bezpieczeństwo
5. Przepisy dodatkowe dla dozoru        

Uwaga: Kurs SEP nie jest nauką zawodu elektryka od zerowego poziomu wiedzy, ale przeznaczony jest dla osób mających pojęcie o zawodzie które chcą przygotować się do do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych

Rozpoczęcie kursu 25.04.2016 (poniedziałek) godzina 15:00.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją energetyczną nia 5 maja 2016r. o godzinie 16:00

 

ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!