Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym

maxresdefault     

W dniach 06.06.2019r. - 19.06.2019r. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku organizuje kurs pn. Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym

Kurs trwa 8h lekcyjnych i  kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną nr 379 działająca
przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie
z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.,
w zakresie eksploatacj
Urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących
i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3).

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa żurawi przenośnych (HDS)

hds1
Już w maju 2019r. rozpoczynamy pierwsze zajęcia!

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa żurawi przenośnych (HDS)".

Po pozytywnie zdanym egzaminie operator otrzymuje zaświadczenia kwalifikacyjne kat UDT - IIŻ uprawniające do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej

Wozki elektryczne top2Już 20 maja 2019 r.  rozpoczynamy pierwsze zajęcia!

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem".

Dodatkowo dla zainteresowanych na zakończenie kursu organizowane są egzaminy zewnętrzne UDT oraz na wymianę butli.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia BHP w maju 2019r.

bhp
 

Szkolenia okresowe BHP w maju 2019

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców na stanowiskach robotniczych

Termin szkolenia: 21.05.2019 r. ( wtorek) od godziny 8:00


Zlecenie do pobrania: zlecenie_na_kurs.docx

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami:

Turniej e-sport 18 maja

TURNIEJESPORT

Pragniemy zaprosić wszystkich do udziału w turnieju e-sportowym (League of Legends i CS:GO) organizowanym przez nas w ramach dnia otwartego Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 18 maja 2019r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wesołych Świąt Wielkanocnych

yczenia2 strona

Życzymy Wam rodzinnych, pogodnych, przepełnionych wiarą i miłością Świąt Wielkanocnych.

Jednocześnie informujemy, że od Wielkiego Piątku tj. 19 kwietnia do 22 kwietnia włącznie

nasz Ośrodek będzie nieczynny.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt "Młodzi na start" Darmowe szkolenia i szansa na lepszą pracę

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce realizuje projekt pn. „Młodzi na start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia”.  

Dlatego jeżeli marzysz o dobrej pracy lub awansie zawodowym i masz mniej, niż 30 lat oraz zamieszkujesz/pracujesz na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego, m. Białystok i należysz do jednej z następujących grup:

1) osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

2) osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia) zapraszamy Cię do nas!

Projekt zakłada aktywizację zawodową osób młodych do 30 roku życia.

Gwarantujemy:

Dla osób bezrobotnych:

  • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu, m.in.: obsługa wózków jezdniowych, suwnic, podestów, kelner barman z elementami carvingu, obsługa kas fiskalnych, profesjonalny sprzedawca, pomoc kuchenna, magazynier itp. 
  • Staże u lokalnych przedsiębiorców
  • Wsparcie dodatkowe: Indywidualne doradztwo, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Dla osób pracujących

  • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu m.in.: obsługa wózków jezdniowych, suwnic, podestów, kelner barman z elementami carvingu, obsługa kas fiskalnych, profesjonalny sprzedawca, pomoc kuchenna, magazynier itp. 
  • Wsparcie dodatkowe: Indywidualne doradztwo, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

 Dodatkowo zapewniamy:

  • bezpłatny udział w projekcie
  • stypendia stażowe
  • stypendium szkoleniowe - za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 Jeżeli chcesz:

- poprawić swoją sytuację na rynku pracy

- nabyć kwalifikacje/kompetencje zawodowe

- nabyć doświadczenie zawodowe

- znaleźć zatrudnienie lub

- podnieść umiejętności poruszania się na rynku pracy

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Odwiedź Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce ZDZ Białystok i zapisz się już dziś. Ilość miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia należy składać osobiście.

Wszelkie informacje i formularze rekrutacyjne dostępne są w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, na stronie internetowej: http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/1082-mlodzi-na-start-aktywizacja-zawodowa-osob-mlodych-do-30-roku-zycia.html  oraz telefonicznie: tel. 85 711 22 57 lub tel. 605 545 321

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 22 57, tel. 605 545 321

email: sokolka@zdz.bialystok.pl, www.sokolka.zdz.bialystok.pl

Facebook Sokółka - Ośrodek ZDZ

SKMBT 28319021818080