Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Zmiana rozkładu zajęć LO

zmiana organizacji ruchu starowka

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,

informujemy, że nastąpiła zmiana rozkładu zajęć.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kierunek PRACA- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo po 30 roku życia

SKMBT 28319100912490

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020
będzie realizował projekt:

Kierunek PRACA- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 688 720,03 zł

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

 

wizualizacja

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020 będzie realizował projekt:

Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 598 332,00 zł

CZYTAJ WIĘCEJ

Palacz kotłów C.O.

 

palacz

Palacz kotłów C.O.

Trwają zapisy!

Szkolenie dające uprawnienia do pracy na stanowisku palacza pieców co - centralnego ogrzewania.

Szkolenie rusza 07.10.2019r. godz. 13:15

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej

Wozki elektryczne top2Już 23 września 2019r.  rozpoczynamy pierwsze zajęcia!

UWAGA: zmiana terminu na 02.10.2019

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem".

Dodatkowo dla zainteresowanych na zakończenie kursu organizowane są egzaminy zewnętrzne UDT oraz na wymianę butli.

CZYTAJ WIĘCEJ

DARMOWE KURSY w OKZ Sokółka - Projekt Młodzi na start

Młodzi jpg

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce realizuje projekt pn. „Młodzi na start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia”.  

Dlatego jeżeli marzysz o dobrej pracy lub awansie zawodowym i masz mniej, niż 30 lat oraz zamieszkujesz/pracujesz na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego, m. Białystok i należysz do jednej z następujących grup:

1) osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

2) osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia) zapraszamy Cię do nas!

Projekt zakłada aktywizację zawodową osób młodych do 30 roku życia.

Gwarantujemy:

Dla osób bezrobotnych:

  • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu, m.in.: obsługa wózków jezdniowych, suwnic, podestów, kelner barman z elementami carvingu, obsługa kas fiskalnych, profesjonalny sprzedawca, pomoc kuchenna, magazynier itp. 
  • Staże u lokalnych przedsiębiorców
  • Wsparcie dodatkowe: Indywidualne doradztwo, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Dla osób pracujących

  • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu m.in.: obsługa wózków jezdniowych, suwnic, podestów, kelner barman z elementami carvingu, obsługa kas fiskalnych, profesjonalny sprzedawca, pomoc kuchenna, magazynier itp. 
  • Wsparcie dodatkowe: Indywidualne doradztwo, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

 Dodatkowo zapewniamy:

  • bezpłatny udział w projekcie
  • stypendia stażowe
  • stypendium szkoleniowe - za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 Jeżeli chcesz:

- poprawić swoją sytuację na rynku pracy

- nabyć kwalifikacje/kompetencje zawodowe

- nabyć doświadczenie zawodowe

- znaleźć zatrudnienie lub

- podnieść umiejętności poruszania się na rynku pracy

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Odwiedź Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce ZDZ Białystok i zapisz się już dziś. Ilość miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia należy składać osobiście.

Wszelkie informacje i formularze rekrutacyjne dostępne są w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, na stronie internetowej: http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/1082-mlodzi-na-start-aktywizacja-zawodowa-osob-mlodych-do-30-roku-zycia.html  oraz telefonicznie: tel. 85 711 22 57 lub tel. 605 545 321

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 22 57, tel. 605 545 321

email: sokolka@zdz.bialystok.pl, www.sokolka.zdz.bialystok.pl

Facebook Sokółka - Ośrodek ZDZ