Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Turniej e-sport 18 maja

TURNIEJESPORT

Pragniemy zaprosić wszystkich do udziału w turnieju e-sportowym (League of Legends i CS:GO) organizowanym przez nas w ramach dnia otwartego Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 18 maja 2019r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wesołych Świąt Wielkanocnych

yczenia2 strona

Życzymy Wam rodzinnych, pogodnych, przepełnionych wiarą i miłością Świąt Wielkanocnych.

Jednocześnie informujemy, że od Wielkiego Piątku tj. 19 kwietnia do 22 kwietnia włącznie

nasz Ośrodek będzie nieczynny.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt "Młodzi na start" Darmowe szkolenia i szansa na lepszą pracę

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce realizuje projekt pn. „Młodzi na start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia”.  

Dlatego jeżeli marzysz o dobrej pracy lub awansie zawodowym i masz mniej, niż 30 lat oraz zamieszkujesz/pracujesz na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego, m. Białystok i należysz do jednej z następujących grup:

1) osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

2) osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia) zapraszamy Cię do nas!

Projekt zakłada aktywizację zawodową osób młodych do 30 roku życia.

Gwarantujemy:

Dla osób bezrobotnych:

 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu, m.in.: obsługa wózków jezdniowych, suwnic, podestów, kelner barman z elementami carvingu, obsługa kas fiskalnych, profesjonalny sprzedawca, pomoc kuchenna, magazynier itp. 
 • Staże u lokalnych przedsiębiorców
 • Wsparcie dodatkowe: Indywidualne doradztwo, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Dla osób pracujących

 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu m.in.: obsługa wózków jezdniowych, suwnic, podestów, kelner barman z elementami carvingu, obsługa kas fiskalnych, profesjonalny sprzedawca, pomoc kuchenna, magazynier itp. 
 • Wsparcie dodatkowe: Indywidualne doradztwo, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

 Dodatkowo zapewniamy:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia stażowe
 • stypendium szkoleniowe - za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 Jeżeli chcesz:

- poprawić swoją sytuację na rynku pracy

- nabyć kwalifikacje/kompetencje zawodowe

- nabyć doświadczenie zawodowe

- znaleźć zatrudnienie lub

- podnieść umiejętności poruszania się na rynku pracy

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Odwiedź Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce ZDZ Białystok i zapisz się już dziś. Ilość miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia należy składać osobiście.

Wszelkie informacje i formularze rekrutacyjne dostępne są w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, na stronie internetowej: http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/1082-mlodzi-na-start-aktywizacja-zawodowa-osob-mlodych-do-30-roku-zycia.html  oraz telefonicznie: tel. 85 711 22 57 lub tel. 605 545 321

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 22 57, tel. 605 545 321

email: sokolka@zdz.bialystok.pl, www.sokolka.zdz.bialystok.pl

Facebook Sokółka - Ośrodek ZDZ

SKMBT 28319021818080

Szkolenia BHP w kwietniu 2019r.

bhp
 

Szkolenia okresowe BHP w kwietniu 2019

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Termin szkolenia: 01-02.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek) od godziny 9:00

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Termin szkolenia: 01.04.2019 r. (poniedziałek)


Zlecenie do pobrania: zlecenie_na_kurs.docx

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami:

40godzinny kurs makijażu

wizaz 

40godzinny kurs makijażu

Zaczynamy już 6 kwietnia 2019r.

Serdecznie zapraszamy!

 Szkolenie poprowadzą:

Ewelina Popławska- Jakimik

oraz Anna Kopeć 

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia BHP w marcu 2019r.

bhp
 

Szkolenia okresowe BHP w marcu 2019

 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców
  i innych osób kierujących pracownikami

  w dniach 04-05.03.2019r. o godz. 9:000

  •    Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

        w dniu 05 marca 2019r. godz. 12:00

Zlecenie do pobrania: zlecenie_na_kurs.docx

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami:

Młodzi na Start

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

prowadzi rekrutację do projektu:

„Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

SKMBT 28319021818080

CZYTAJ WIĘCEJ

PIERWSZA POMOC

szkolenia pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC

Naucz się jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Terminy najbliższych kursów:

16 luty 2019r. godz. 9:00

23 luty 2019r. godz. 9:00

CZYTAJ WIĘCEJ