Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc 274x180

Czy potrafiłbyś uratować swoich bliskich gdyby zaszła taka potrzeba? Naucz się jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Zapamiętaj!

Poprawnie i szybko udzielona pierwsza pomoc zmniejsza skutki wypadków i czas powrotu pracownika do zdrowia.

Termin: 27.07.5015 r. (poniedziałek)  Cena: 100 zł (cena jest uzależniona od ilości słuchaczy)

Czy wiesz, że statystycznie każdy człowiek co najmniej 3 razy w życiu jest świadkiem wypadku i stawia czoła sytuacji w której od jego umiejętności udzielania pomocy zależy czyjeś zdrowie i życie?

Na kursie Pierwszej Pomocy w Ośrodku ZDZ w Sokółce nauczysz się jak zareagować w przypadku:
zadławienia,
oparzenia,
złamania,
skręcenia,
zatrzymania krążenia, a także
jak pomóc osobom poszkodowanym w wypadku.
Dzięki ćwiczeniom praktycznym na fantomach i przebiegu szkolenia w formie symulacji zdarzeń ten kurs pomoże Ci nabyć praktyczne umiejętności ratowania i podtrzymywania ludzkiego życia do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

Na podstawie Kodeksu Pracy i Rozporządzenia (Dz. U. nr 169, poz. 1650) pracodawca ma obowiązek wyznaczyć przeszkolonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

  • Na każdej zmianie musi być wyznaczony pracownik do udzielania pierwszej pomocy.
  • Za niespełnienie obowiązków nakładanych na pracodawcę przewidziana jest kara grzywny.
Czas trwania   8 godzin                                                                 Informacje  i zapisy
Termin 27.07.2015                                                                 Telefon 85- 711-22-57
Cena 100 zł/os                                                                 Email: sokolka@zdz.bialystok
Inne materiały dydaktyczne w cenie kursu                                                                 Adres: 16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

Serdecznie zapraszamy!