Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

W ośrodku ZDZ w Sokółce trwają szkolenia projektu „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”

lepszejutro1

W ośrodku ZDZ w Sokółce trwają szkolenia osób uczestniczących w projekcie
„Lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sokółce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 lipca Grupa Spawaczy zakończy kurs egzaminem spawalniczym, a 25 lipca grupa
uczestniczek kursu „Opiekun osób starszych” podejdzie do egzaminu językowego TOEC Bridge.

W lipcu ruszy również kurs „Kelner, barman, barista” a w sierpniu
„Magazynier z obsługą wózków widłowych i suwnic” oraz
„Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych”.

Poniżej krótka relacja zdjęciowa:

lepszejutro2

lepszejutro3

lepszejutro

lepszejutro5