Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Stosowanie środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające

srodki ochrony roslin 

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin

termin:  

21 wrzesień 2019 r. godz. 9:00 (7h lekcyjnych)

 

Program szkolenia uzupełniającego: 

  • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów – 1 godz. 

  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin –aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 

  • integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy – 2 godz.

  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy - 2,5 godz.; (w tym – 1,5 godz. zajęć praktycznych) 

  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 

  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

 

 

ośrodek

 Informacje i zapisy

   Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                    Serdecznie zapraszamy!