Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Egzamin kwalifikacyjny w ZDZ Sokółka - 26 lipiec 2023r.

 

EGZAMIN

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce informuje, że

26 lipca  2023r. OD GODZINY 16:15

Ośrodek ZDZ w Sokółce przy ul. Grodzieńskiej 76

oranizuje:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne

w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach:

Grupa 1. Uprawnienia elektryczne (ELEKTRYCY) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające

               i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Uprawnienia cieplne (PALACZE) Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia

              energetyczne.

Grupa 3. Uprawnienia gazowe (GAZOWNICY) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące

              i zużywające paliwa gazowe.

 Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji do pobrania:  

Grupy Dozór Eksploatacja
Grupa I rtfdozór_gr_1_NEW.rtf rtfeksploatacja_gr_1_NEW.rtf
Grupa II docDozór docEksploatacja
Grupa III docDozór docEksploatacja

UWAGA! Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień energetycznych

ośrodek

  Informacje i zapisy

   Telefon:  857112257

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

    Adres:     16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!