Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

                                                                 bhprobot

 

Nauczysz się

Celem kursu jest poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. Zapoznanie się z  zasadami określania ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

Program szkolenia

  • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego, teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 8h

Zajęcia teoretyczne: 8h

Termin szkolenia: 14 luty 2022r. godz. 9:00

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: 60zł/osobę.

Koszt obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne

Kontakt

Katarzyna Magdalena Paszko, tel. tel. 857112257,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl