Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs obsługi wózków jezdniowych - wrzesień 2023r.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na kurs:

  

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

                                                                 KURS

 

Nauczysz się

Biorąc udział w kursie nauczysz się jak bezpiecznie poruszać obsługiwać wózkek jezdniowy oraz zostaniesz przygotowany do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskania uprawnienień w zakresie obsługi wózków jezdniowych, a także do egzaminu na wymianę butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - 2.20/00009/2004


Program szkolenia

1️⃣ Bezpieczeństwo i higiena pracy
2️⃣ Wiadomości o dozorze technicznym
3️⃣ Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych
4️⃣ Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
5️⃣ Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
6️⃣ Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
7️⃣ Budowa układu jezdnego wózka
8️⃣ Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
9️⃣ Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
🔟 Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
1️⃣1️⃣ Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
1️⃣2️⃣ Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
1️⃣3️⃣ Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych
1️⃣4️⃣ Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
1️⃣5️⃣ Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
1️⃣6️⃣ Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

✅ ma ukończone 18 lat;

✅ stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy na stanowisku związanym z obsługą wózków jezdniowych;

✅ jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Instruktor jazdy praktycznej na wózku: wieloletnie doświadczenie dotyczące zrówno obsługi, jak i konserwacji wózków.

Zapewniamy

Sprzęt do praktycznej nauki, materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 35h

📚 Zajęcia teoretyczne: 25h (Zajęcia teoretyczne do zrealizowania w spotkaniach online)

🚛 Zajęcia praktyczne: 10h (zajęcia praktyczne z obsłgi wózków 10h: Ośrodek ZDZ)

📅 Data rozpoczęcia: 11 września 2023
⏰ Godzina: 10:00 - 15:00
📍 Lokalizacja: Sokółka, ul. Grodzieńska 76

Cena

Cena kursu: 550zł/ osobę

Cena egzaminu UDT: 237,98zł /osobę

+ badania lekarskie

Koszt szkolenia obejmuje:

✅ zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,

✅ profesjonalną kadrę dydaktyczną

✅ materiały dydaktyczne,

✅ egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dający uprawnienia do obsługi wózków ,

Kontakt

📞 Katarzyna Michałowska,📞 tel. 85 711 22 57,16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76, sokolka@zdz.bialystok.pl