Sokółka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w kwietniu 2024r.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce zaprasza na szkolenie:

  

Szkolenie podstawowe (dla sprzedawców) w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

śordoradztwo67

 

 

Nauczysz się

Biorąc udział w szkoleniu poznasz zasady postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie obrotu w sklepie.

Szkolenie przeznaczone dla osób nie posiadających uprawnień do sprzedawania środków ochrony roślin.

Program szkolenia

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Grupa docelowa

 Na kurs może być przyjęty kandydat który:

 • jest zainteresowany poszerzeniem swoich umiejętności zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienienia

Sposób realizacji szkolenia

Kurs stacjonarny w ośrodku OKZ w Sokółce, ul. Grodzieńska 76

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzących oraz teczka, zeszyt i długopis.

Czas trwania/Termin

Liczba godzin kursu- 24h

Termin szkolenia: 6-7 kwiecień 2024r.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.

Cena

Koszt kursu: 450zł/ osobę.

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opisanym w przepisach regulujących realizację szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin po ukończonym szkoleniu

Kontakt

Katarzyna Michałowska, tel. 857112257, 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 76,  sokolka@zdz.bialystok.pl, k.michalowska@zdz.bialystok.pl